zaterdag 9 november 2013

Kind dat in de plassen springt
Het is een kind van uitersten
dat soms zo ver verloren lijkt
-in wind-of wolken-
maar mateloos aanwezig is
en alle moed tot wanhoop drijft

je houdt het beter van de straat
of bij de hand in steden
het is zo’n kind dat vlug verdwaalt
een kind van alle wegen

dat roekeloos en onbevreesd
al jong heeft leren zwemmen
als de bliksem in kan slaan
en olifanten temmen

dat onbeschut bij regenweer
in de grootste plassen springt,
zingt en zich verwondert

je zo zwijgend aan kan kijken
dat er niets meer overblijft
waarin het niet op jou zou lijken

Janne©

1 opmerking: